Què és l’Afàsia?

Què és l’afàsia?

L’Afàsia, és un trastorn de la comunicació que es manifesta amb la pèrdua total o parcial de la comunicació oral, escrita, gestual o de qualsevol altre tipus de codi comunicatiu.

Una persona amb afàsia té dificultat per parlar, escriure, llegir o comprendre el que se li diu.

Què causa la afàsia?

La Afàsia és causada per una lesió de les zones específiques del llenguatge que estan situades al cervell. La causa de la lesió pot ser diversa: un Accident Cerebral Vascular (AVC), un Traumatisme Cranial, un massa estranya al cervell (Tumor), un procés de Deteriorament Cognitiu… .

Què no és la afàsia?

No és una alteració de la comunicació causada per la sordesa, ni un problema de les cordes vocals.

Quins tipus d’afàsia hi ha?

Sense entrar a una classificació tècnica podem dir que una persona amb afàsia pot tenir afectat una o vàries habilitats del llenguatge:

 • La expressió, la parla.
 • La comprensió, entendre.
 • La lectura i /o escriptura.
 • Els nombres, el càlcul.

La gravetat de les afàsies varia, hi ha afàsies severes com els casos en el que el pacient no emet cap tipus de so i gaire bé no comprèn cap ordre i altres afàsies més lleus on sí que hi ha una bona comprensió i hi ha una alteració lleu de la expressió.

Com evoluciona la afàsia?

De forma molt variada en funció de l’edat, la causa de la lesió i la seva extensió, la presència o absència de trastorns associats… .

 

Una persona amb afàsia, pot recuperar totalment el llenguatge?

Són molt pocs els casos de persones que després d’haver patit una afàsia poden recuperar la totalitat del seu llenguatge. Algunes persones assoleixen un nivell acceptable o molt acceptable de comunicació i d’altres persones no aconsegueixen un bon nivell de recuperació pel que la comunicació segueix essent molt dificultosa.

Quines alteracions acompanyen a una persona amb afàsia?

Com ja s’ha dit una persona amb afàsia té problemes en la comunicació oral i escrita, però generalment també s’acompanya de:

 • Hemiplègia de la meitat del cos.
 • Pèrdua de part del camp visual.
 • Dificultat en la orientació de temps i espai.
 • Manca d’atenció.
 • Pèrdua de les habilitats de la vida diària.
 • Depressió per la presa de consciència de la nova situació.
 • Aïllament social.
 • Canvi de personalitat

 

Com comunicar-se amb  una persona amb afàsia?

Quan volem que ens entengui:

 • Parlar-li lentament, utilitzant frases curtes i repetir vàries vegades el mateix missatge si és necessari.
 • Reforçar les explicacions amb gestos o assenyalant allò al que ens referim.
 • Millor parlar-li a estones que no pas mantenir converses llargues.
 • Evitar-li situacions amb molts interlocutors.
 • Evitar un llenguatge infantil o alçar la veu.
 • Intentar que en les converses hi hagi un ambient tranquil (apagar ràdio, televisor…)

Quan volem que s’expressi:

 • Fer preguntes que requereixin resposta SÍ/NO, en lloc de una resposta elaborada.
 • Estimular qualsevol tipus de comunicació ja sigui parlada o gestual.
 • Deixar-li temps perquè respongui i no interrompre les seves respostes o corregir-les.

Natàlia Talleda. Neurologopeda. Col·legiada Num 08-0978.