La logopèdia en la tercera edat

El logopeda és el professional que avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per trastorns que afecten la deglució, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita) i la comunicació no verbal, la parla, la veu i la fluència,  ja siguin aquests trastorns de desenvolupament o  adquirits en algun moment de la vida.

Moltes de les patologies que afecten a les persones de la tercera edat tenen relació i afectació directa amb el llenguatge i la comunicació, anem a veure en quines patologies concretes us pot ajudar un logopeda en la tercera edat:

 

Malalties neurodegeneratives:

Actualment existeixen més de cent malalties neurodegeneratives, entre elles: l’Alzheimer, la malaltia de Pàrkinson, l’Esclerosi Múltiple, la Corea de Huntington… aquestes malalties provoquen la mort progressiva de les neurones.

Les malalties neurodegeneratives són malalties cròniques i que van evolucionant i en la seva evolució afecten a l’atenció, la memòria…i també a la comunicació oral i escrita. Des de la logopèdia es pot treballar per estimular les diferents àrees de la comunicació per intentar alentir la progressió de la malaltia i tenir així una millor qualitat de vida i allargar el màxim la capacitat comunicativa, doncs poder expressar les necessitats bàsiques com tinc calor o tinc fred, tinc gana, vull dormir, necessito descansar, em ve de gust mirar la tele…és bàsic pel benestar de les persones que pateixen la malaltia i fa que es redueixi també l’estrés del cuidador.

Processo oncològics:

En els processos oncològics per tumors orofacials a cap, cara o coll acostumen a sorgir dificultats en la deglució, la parla i el llenguatge ja sigui per la pròpia malaltia o com a conseqüència dels tractaments mèdics que es fan per a superar la malaltia.

En aquest cas l’acompanyament per part del logopeda és important per anar adaptant, compensant i rehabilitant les diferents alteracions segons el procés que es va seguint amb la malaltia

 

Disfàgia:

La disfàgia és el terme mèdic utilitzat per parlar de trastorns de la deglució i es defineix com la dificultat per moure i/o tragar aliments líquids i/o sòlids.

Les persones que pateixen disfàgia tenen dificultats per preparar l’aliment a la boca i/o perquè l’aliment (bolus alimentari) es transporti de la boca fins a l’estómac, aquestes persones, quan traguen un aliment, aquest, en lloc d’anar al estómac, hi ha una part que va al pulmó provocant problemes mèdics important.

La disfàgia té conseqüències greus com la desnutrició, la deshidratació, infeccions respiratòries de repetició, pneumònies, mort per asfíxia… . Quan es té disfàgia cal menjar d’una manera determinada: menjar triturat o molt tou, posar espessidors als líquids perquè quedin espessos…us imagineu menjar sempre així? Us imagineu no podeu menjar el que us ve de gust?

És per aquest motiu que s’aconsella la valoració, el seguiment i l’assessorament per part d’un logopeda. És important ressaltar que la disfàgia en moltes ocasions es pot rehabilitar i és el logopeda qui ho porta a terme.

 

Disàrtria:

La disàrtria és l’alteració de l’articulació de les paraules, quan una persona té disàrtria pot produir sons i paraules i compon bé les frases però no les vocalitza bé. Així doncs a la persona que té disàrtria li costa molt vocalitzar els sons i a les persones que els escoltem ens costa entendre el que diuen.

Us imagineu parlar i que no us entenguin? O haver de repetir el que dieu vàries vegades fins que us entenen? O no poder anar al metge o a comprar sols perquè no us entenen? O no poder parlar per telèfon perquè no us entenen què dieu? Això és el que els hi passa a les persones que tenen disàrtria.

Des de la logopèdia tenim diferents tècniques i estratègies per ensenyar a vocalitzar i poder tornar a parlar de manera entenedora altre cop.

Veu:

Igual que la cara, la veu, és el segell diferencial de les persones. És un instrument que ens permet comunicar-nos, expressar pensaments, sentiments i emocions, socialitzar-nos…amb la vellesa hi ha canvis físics que afecten a la veu, d’això en diem presbifonia. En la presbifonia es modifiquen les estructures de la laringe i de les cordes vocals afectant directament a la nostra veu i per tant, al nostre segell identitari i diferencial. Es calcula que 1 de cada 3 persones grans presenten aquest problema.

Com podeu saber si teniu presbifonia?

Responeu aquestes preguntes:Teniu una veu dèbil? Teniu necessitat d’anar “carrespejant” per “aclarir-vos” la gola? Teniu la veu cada vegada més ronca? Teniu la veu “tremolosa”? Si la majoria de les vostres respostes són afirmatives un logopeda us pot ajudar ensenyant-vos exercicis i tècniques per millorar la veu i evitar que aquesta empitjori.

 

Afàsia:

L’Afàsia, és un trastorn de la comunicació causat per una lesió de les zones específiques del llenguatge que estan situades al cervell. Es manifesta amb la pèrdua total o parcial de la comunicació oral, escrita, gestual o de qualsevol altre tipus de codi comunicatiu.

Una persona amb afàsia té dificultat per parlar, escriure, llegir o comprendre el que se li diu.

Sense entrar a una classificació tècnica podem dir que una persona amb afàsia pot tenir afectat una o vàries habilitats del llenguatge:

  • L’expressió, la parla.
  • La comprensió, entendre.
  • La lectura i /o escriptura.
  • Els nombres, el càlcul.

La gravetat de les afàsies varia, hi ha afàsies severes com els casos en el que la persona no emet cap tipus de so i gaire bé no comprèn cap ordre i altres afàsies més lleus on sí que hi ha una bona comprensió i hi ha una alteració lleu de la expressió.

Amb una rehabilitació logopèdica aquests trastorns milloren notablement i ajuden a millorar la comunicació.

En conclusió podem dir que la finalitat de l’ intervenció d’un logopeda és millorar la qualitat de vida de la persona que pateix la patologia o la malaltia millorant la seva comunicació i deglució però també acompanyar i ajudar a les persones que cuiden donant-los estratègies per a una comunicació més fluida i eficaç, doncs poder tenir una bona comunicació és essencial per a la vida…i és que un logopeda fa molt més del que et penses.