• Disàrtria

Disàrtria

És l’alteració de l’articulació de les paraules causat per una dificultat en el control muscular dels mecanismes de la parla, generalment és causat per una alteració en el Sistema Nerviós Central o en el Sistema Nerviós Perifèric.

Una persona amb disàrtria pot produir sons i paraules i compòn bé les frases però no vocalitza bé.

El Pàrkinson, la Corea de Huntington, un tumor en els òrgans bucofonadors (llengua, mandíbula, paladar, llavis…) són algunes de les patologies que poden ocasionar Disàrtria.

Quan hi ha una Disàrtria, aquesta, pot afectar a diferents aspectes de la parla: respiració, fonació, prosòdia, articulació i ressonància.