Què és l’Afàsia?

L’Afàsia, és un trastorn de la comunicació que es manifesta amb la pèrdua total o parcial de la comunicació oral, escrita, gestual o de qualsevol altre tipus de codi comunicatiu.

La logopèdia en la tercera edat

El logopeda és el professional que avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per trastorns que afecten la deglució, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita) i la comunicació no verbal, la parla, la veu i la fluència,  ja siguin aquests trastorns de desenvolupament o  adquirits en algun moment de la vida.

Trastornos de la deglución en la población de edad avanzada

Hoy hablaremos del artículo de Colleen Christmas y Nicole Rogus-Pulia publicado en la revista The American Geriatrics Society titulado Swallowing Disorders in the Older Population/ Trastornos de la deglución en la población de edad avanzada.

L’Iniciativa Internacional per a la Normalització de la Dieta per a la Disfàgia (IDDSI)

En aquesta entrada del blog us vull parlar de la International Dysphagia Diet Standardisation Initiative o la seva traducció en català l’Iniciativa Internacional per a la Normalització de la Dieta per a la Disfàgia (IDDSI)

La Disfàgia Orofaríngea és un Síndrome Geriàtric

LL’esperança de vida a Catalunya és de 80,7 anys en homes y 86,2 anys en dones amb una mitjana global de 83, 5 anys segons l’Idescat. Actualment  el 18,79% de la població té més de 65 anys i el 28,7% de la gent gran pateix dependència, uns màxims històrics que fins ara mai s’havien assolit.

Abordatde de la Disfàgia a través del Minimal-Massive Interventions (MM-I)

La Disfàgia Orofaríngea (DO) és una problema de salut reconegut a la Classificació Internacional de Malalties (CIM) per la Organització Mundial de la Salut (OMS)

QUÈ ÉS LA DISFÀGIA I EN QUINES PATOLOGIES ACOSTUMA A AFECTAR:

L’ictus o infart cerebral o embolia és una malaltia cerebrovascular d’aparició sobtada.

QUÈ ÉS LA DISFÀGIA I EN QUINES PATOLOGIES ACOSTUMA A AFECTAR:

La deglució és el pas de l’aliment des de la boca fins a la faringe, passant un procés de masticació dels aliments, preparació del bolus i un seguit de reflexes i esfínters per tal de portar l’aliment fins a la boca de l’esòfag.