L’Iniciativa Internacional per a la Normalització de la Dieta per a la Disfàgia (IDDSI)

En aquesta entrada del blog us vull parlar de la International Dysphagia Diet Standardisation Initiative o la seva traducció en català l’Iniciativa Internacional per a la Normalització de la Dieta per a la Disfàgia (IDDSI)

La Disfàgia Orofaríngea és un Síndrome Geriàtric

LL’esperança de vida a Catalunya és de 80,7 anys en homes y 86,2 anys en dones amb una mitjana global de 83, 5 anys segons l’Idescat. Actualment  el 18,79% de la població té més de 65 anys i el 28,7% de la gent gran pateix dependència, uns màxims històrics que fins ara mai s’havien assolit.

Disfàgia

Abordatde de la Disfàgia a través del Minimal-Massive Interventions (MM-I)

La Disfàgia Orofaríngea (DO) és una problema de salut reconegut a la Classificació Internacional de Malalties (CIM) per la Organització Mundial de la Salut (OMS)