Afàsia

Què és l’Afàsia?

L’Afàsia, és un trastorn de la comunicació que es manifesta amb la pèrdua total o parcial de la comunicació oral, escrita, gestual o de qualsevol altre tipus de codi comunicatiu.

Afàsia

La logopèdia en la tercera edat

El logopeda és el professional que avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per trastorns que afecten la deglució, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita) i la comunicació no verbal, la parla, la veu i la fluència,  ja siguin aquests trastorns de desenvolupament o  adquirits en algun moment de la vida.

Trastornos de la deglución en la población de edad avanzada

Hoy hablaremos del artículo de Colleen Christmas y Nicole Rogus-Pulia publicado en la revista The American Geriatrics Society titulado Swallowing Disorders in the Older Population/ Trastornos de la deglución en la población de edad avanzada.