Entrades per Natalia Talleda Rodríguez

La logopèdia en la tercera edat

El logopeda és el professional que avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per trastorns que afecten la deglució, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita) i la comunicació no verbal, la parla, la veu i la fluència,  ja siguin aquests trastorns de desenvolupament o  adquirits en algun moment de la vida.