Abordatde de la Disfàgia a través del Minimal-Massive Interventions (MM-I)

La Disfàgia Orofaríngea (DO) és una problema de salut reconegut a la Classificació Internacional de Malalties (CIM) per la Organització Mundial de la Salut (OMS)

S’estima que la prevalença de la DO en persones grans (PG) és d’un 30%-40%, en persones que viuen independent a la comunitat; un 44% en persones ingressades en atenció geriàtrica i 60% en persones institucionalitzades segons la European Society for Swallowing Disorders en el seu article European Union Geriatric Medicine Society white paper: oropharyngeal dysphagia as a geriatric syndrome.

Seguint aquesta línia, en l’article publicat per JAMDA d’Omar Ortega ens parla del maneig de la DO en PG i ens proposa el Minimal-Massive Interventions (MM-I), on l’objectiu és tractar al màxim de pacients amb mesures simples i econòmiques que es basen en tres punts claus:

  • Adaptació de fluids: On cal una valoració de la deglució a través de la prova clínica validada Volum-Viscositat, un cop feta la prova s’adapta tant la textura (púding, nèctar, líquid) com el volum (5ml. 10ml, 20ml).
  • Suplements Nutricionals: La malnutrició en PG està relacionada amb la fragilitat i la sarcopènia. L’avaluació del estat nutricional inclou la valoració a través del MNA-sf, un qüestionari nutricional per a gent gran, i les mesures antropomètriques. Un cop s’ha determinat l’estat nutricional del pacient, els suplements nutricionals necessaris i la dieta modificada, aquesta modificació ha d’incloure una triple adaptació dels alimentes: reològica, calòrica i/o proteica i organolèptica.
  • Salut i higiene oral: És un punt clau doncs els estudis demostren l’impacte de la salut i higiene oral colonitzats per patògens respiratoris en la fisiologia de complicacions respiratòries. Aquest punt es pot fer per part del personal d’infermeria fent una avaluació de la placa dental i el càlcul amb l’Índex de Higiene Oral Simplificada, un cop s’ha fet el diagnòstic cal una educació sanitària pel raspallat dental i l’ús de col·lutoris per tal de disminuir la carga bacteriana.

Davant l’augment de l’esperança de vida y que la DO està íntimament lligada amb l’envelliment es fa necessari una detecció precoç dels signes i símptomes de la DO en PG és per això que són necessàries intervencions massives, senzilles i de baix cost basades en l’evidència per tal d’optimitzar les accions en el maneig de la DO.

Resultado de imagen de disfagia gif